Đã đóng

Design a logo

Dự án này đã nhận được 55 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $26 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$12 - $30 SGD
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

I need a logo designed. I need a logo designed. My company is called Thinkofmagic Studios.

I need a simple, classy logo that look good in both colour and grey scale. Probably best against a white/transparent background, which will allow me to use it on any background in the future. I am a company that creates educational, magical, visual games for children.

Please give the format to me in Adobe Illustrator.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online