Còn mở

Design a logo

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹1270 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

I need a logo designed. Design of logo for a branded five star hotel which represents its good name and impress its customers taste.

Name if the hotel : 24 by 7

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online