Đang Thực Hiện

Design a logo

I need a logo designed.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: need logo design, need logo design church, need logo company designed, need logo brand designed

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Egypt

Mã Dự Án: #14671752

Đã trao cho:

gragurvashi

A proposal has not yet been provided

$20 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $18 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(66 Đánh Giá)
4.7
$10 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
2.2