Design a logo for Immigration Law Firm

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 59

Mô Tả Dự Án

Hi. We need a logo to be designed for an Immigration Law Firm based in India. The company will be doing only Permanent Residency Visas for Australia and Canada. We need a logo to reflect Legal, Trust & Security.

Note: We will only create a milestone once the work is completed.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online