Đã đóng

Design a logo for Immigration Law Firm

Dự án này đã nhận được 70 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $31 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
70
Mô tả dự án

Hi. We need a logo to be designed for an Immigration Law Firm based in India. The company will be doing only Permanent Residency Visas for Australia and Canada. We need a logo to reflect Legal, Trust & Security.

Note: We will only create a milestone once the work is completed.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online