Đã hoàn thành

Design a logo for a fitness business

Dự án này đã kết thúc thành công bởi stt2design với giá $99 AUD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
107
Mô tả dự án

I need a logo designed for my fitness company. The core business is one-on-one personal training, with supporting business such as sports massage, healthy meals and perhaps other fitness related services in the future. My main clientele is Asian, so would like the logo to have oriental elements while also internationally recognisable. Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online