Đã đóng

Design a logo for my kids storybook series

Dự án này đã nhận được 48 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $32 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$12 - $30 SGD
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

~~~~~~~~I am only looking for hand drawn customised logos and font~~~~~~~~~~I will need a hand drawn logo incorporating my storybook's magical train illustration, as well as the name of the series, "The Brain Train Kids".This is the description of the series to give you ideas of vibes the logo should have:- target audience is 8 years old and up- about a group of friends who adventure the world by magical train to all sorts of beautiful, wonderful environments. The train can fly, travel underwater, shrink to microscopic levels, and time travel- has educational components of logic, general knowledge and science

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online