Đã đóng

Design a logo for a new business - 15/02/2017 04:48 EST - open to bidding

Dự án này đã nhận được 75 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $33 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
75
Mô tả dự án

As per chatted...

this is a accounting business with mortgage brokering

so, I need it more professional logo ( not funky ones)

you have the freedom for your creation and colour selection

likes to see symbol + name on the logo

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online