Design a logo for a new business - 15/02/2017 04:48 EST - open to bidding

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 75

Mô Tả Dự Án

As per chatted...

this is a accounting business with mortgage brokering

so, I need it more professional logo ( not funky ones)

you have the freedom for your creation and colour selection

likes to see symbol + name on the logo

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online