Đã đóng

Design a logo for a new company

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $76 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

Hi,

This is a new business-logo design for a company that designs and sells mobile applications. The name of the company is called appblast and website is appblast.co.

Please keep in mind that the logo needs to be done by 1 pm pst today

-I am open to your design ideas and looking to get 5 different options from you.

It would be helpful if you could show me some logos you have already designed and I can pick a similar one.

One simple idea I had if we do use the entire name for the logo is to have the "blast" part of the name in a dark orangish red symbolic of a blast/fire imagery.

Thanks in advance,

J.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online