Đã đóng

Design logo for web hosting company

Dự án này đã được trao cho renativedesign với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
70
Mô tả dự án

Hola,

Tengo una empresa de hosting y deseo disenar un logo. Se tiene web actuamente, por lo que habria que basarse en ella para enviar propuestas.

Gracias

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online