Đã hoàn thành

Design a logo using some words and 1-2 images

Dự án này đã kết thúc thành công bởi fourtunedesign với giá $30 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
116
Mô tả dự án

Hi There,

I am looking for someone that can design a logo for me with the words:

"My Freediving Adventure in Thailand"

Using the two images attached. Provide concepts with either image.

Creativity is expected.

Please provide the final files as 4:3 and 16:9

I look forward to working with you.

The two images will be sent directly to the freelancer.

Best regards,

Brad

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online