Đã đóng

Design a module "Build Your Candy"

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $146 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Hi,

I need a module in my website that will allow user to design their own candy. For reference, please go to the website [url removed, login to view] Click on the link that says "Design Your Candy". I need same functionality for my website.

You will be required to share some example of similar work.

Thanks,

James

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online