Đã hoàn thành

Design multiple dimension Ad Banners

Dự án này đã kết thúc thành công bởi flyerEXPERT với giá $80 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

I require an ad banner promoting a pet related eCommerce store. These will be used for an affiliate program so will need to be created in a range of dimensions (seen here - [url removed, login to view]). If they can be animated that would be even better.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online