Design of our product packaging

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách €250 - €750 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 95

Mô Tả Dự Án

We need a designer to design our product packging for our new product. We already have the texts and some photos.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online