Design of our product packaging

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách €250 - €750 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 94

Mô Tả Dự Án

We need a designer to design our product packging for our new product. We already have the texts and some photos.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online