Đã đóng

Design a 10-12 page Powerpoint.

Dự án này đã nhận được 145 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $116 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
145
Mô tả dự án

I need someone to recreate a Powerpoint that's focused around mobile payments. Right now it's 20 pages, but I need it to shortened to around 10-12 pages.

You must be business savvy, along with have a special skill in design.

I prefer someone within the US that understands how the banking system works. This project is for a Fin Tech startup.

Cheers.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online