Đã đóng

Design prodotti di Moda

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €477 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Good morning we would like to realize a project of shoes mockup that can work both online and offline, we have 16 models of shoes to achieve I can send materials to better explain the work I wait your offers

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online