Đã đóng

Design a product brochure

Dự án này đã nhận được 116 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £346 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
116
Mô tả dự án

We would like to produce a professional, sleek and attractive brochure for use within our sales-force when they are visiting customers.

The brief:

To develop design concepts for a product brochure to be used when selling face to face

The product:

Giti Assist. Giti Tire UK Ltd provide commercial vehicle tyres to customers in the UK & Ireland. As part of our offering we employ a network of roadside assistance 'dealerships' who will respond to roadside breakdown requests on our behalf.

We sell the offering to both dealerships (those who respond to the calls for help) and end-users (those who may be stranded and required assistance).

This project is to design the overall concept of both brochures, by first producing the design work for the brochure intended for dealerships.

The concept:

Consider the values of:

Trust, security, reliability, strength & accountability

The feel should be:

Sleek, professional, serious, commercial (commercial vehicles, trucks, tyres)

The colour scheme:

White, Black, Gold, 123C Pantone

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online