Đã hoàn thành

Design project

Dự án này đã kết thúc thành công bởi flyerEXPERT với giá $60 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Hello, I am a hairstylist with my own line of hair extensions. Freelancers helped me design packaging, I would like to make a few changes to my packaging.

1) change logo which I have

2)change a color

3) change a little wording

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online