Đã đóng

Design project

Dự án này đã nhận được 94 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $79 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
94
Mô tả dự án

I need a logo designed. I would like to have a brand refresh to re-launch what is still a very new little company. I made the existing logo myself and don't like it.

I want to go beyond just a logo and have somebody take a look at the website, business cards, etc, and help me to create a consistent and attractive brand image.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online