Đã đóng

Design project

Dự án này đã nhận được 110 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $80 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
110
Mô tả dự án

I need a logo designed. Hi I have a group called flowerhorn lair we sell swap trade anything fish related I sell food and some other fish related products I want one of my fish incorporated in design with group name want business cards and stickers

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online