Design project

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £1500 - £3000 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 9

Mô Tả Dự Án

Photography makeup modeling (ladies only)

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online