Đã đóng

Design project

Dự án này đã nhận được 50 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $322 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

I need a logo designed. If you need me I will surely give you the most and good quality output. It will be a great opportunity for me of course to showcase my skills and talents and has the committed to do my very best as a hardworking person in my place and you can see it in my project, let's just say its better to see than saying. Thank you and God Bless!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online