Đã đóng

Design project

Dự án này đã nhận được 42 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $31 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

I need some graphic design. 81/2 by 11 radio show poster

HEY LOSER we know you arnt doing anything this Wednesday at midnight, so listen to good vibes radio, you can listen on northeasterns radio website, you're not an idiot I'm sure you can figure it out

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online