Design project

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 37

Mô Tả Dự Án

I need a logo designed. Hello my name is Ursula, I have 2 kids and I'm working in humanitarian sector.

I want to create a Logo for my new project: a new brand for baby clothing and maternity products.

So I'm looking for a logo that truly describes the spirit of my brand, my vision.

I have to options for my brand's name: #1: "Les Maternelles" and #2: TaTaTou because it was my surname when I was a baby. I'd like if you can draw 3 or 4 colored JUJU HAT ( you can find it on google images) to reveal my Cameroonian Origin. Can you propose me some ideas please? Thank you in advance.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online