Đã đóng

Design project

Dự án này đã nhận được 82 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €65 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
82
Mô tả dự án

I need a logo designed. Hello my name is Ursula, I have 2 kids and I'm working in humanitarian sector.

I want to create a Logo for my new project: a new brand for baby clothing and maternity products.

So I'm looking for a logo that truly describes the spirit of my brand, my vision.

I have to options for my brand's name: #1: "Les Maternelles" and #2: TaTaTou because it was my surname when I was a baby. I'd like if you can draw 3 or 4 colored JUJU HAT ( you can find it on google images) to reveal my Cameroonian Origin. Can you propose me some ideas please? Thank you in advance.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online