Đã hoàn thành

Design project

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Djdesign với giá $28 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

I have a photo that I need to have Donald trump in a suit or tuxedo photoshopped into it. Either me into one of his photos or him into mine. I just need it to look like we are actually together

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online