Đã hoàn thành

Design project

Dự án này đã kết thúc thành công bởi CreativeKing1 với giá $15 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

Bazı grafik tasarımlara ihtiyacım var

i have a drawing and want the exact same of it on computer version. png and photoshop file will be ok. you dont need imagination or brain storming because i already have the idea you will just copy the item so i dont want to pay much and have it quick as possible thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online