Design project

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 79

Mô Tả Dự Án

I need a logo designed. Am looking to design a logo for my company as it name is "The Store Electronics", we sells gadgets, smartphone accessories, and we do support them technically.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online