Design project

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 127

Mô Tả Dự Án

I need a logo designed. Namecard design front and back, with one side more corpirate and the other side more casual.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online