Đã hoàn thành

Design project

Dự án này đã kết thúc thành công bởi deziner313 với giá £30 GBP trong 99 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
99 ngày
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

Create bold cartoon and graphic illustrations that seemingly “jump from paper” but in the form of highly-functional fabric case.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online