Còn mở

Design project

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $29046 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$20000 - $50000 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I need a logo designed. Give me a chance and you'll get to know that how cool a logo can be

A logo should be trending and i can make it possible

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online