Còn mở

Design project

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $961 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

I need you to paint me a Birmingham with me and the one I used to love

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online