Đã hoàn thành

Design project -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi flyerEXPERT với giá £10 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

I run a recruitment business within construction. I am looking for someone to help me design my email signature to come up with some ideas for me. I am currently using Microsoft office word.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online