Đang Thực Hiện

Design project -- 2

I need a logo designed.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: freelancer project design logo, design logo insert pic, need tshirt design name

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14682986

Đã trao cho:

₹10000 INR trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
0.4

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹4417 cho công việc này

₹1750 INR trong 0 ngày
(72 Đánh Giá)
4.9
₹1500 INR trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
1.3