Đã hoàn thành

Design a simple logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi dreamworld092016 với giá $6 USD / hour trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

I need simple logo in .ai , .eps formats

I have design in jpg (see attachment)

very simple job

my maximum budget is 6 $ , bid if you agree

if work done with succesfull i promise 5 star and good feedback

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online