Đã hoàn thành

Design some Business Cards

Dự án này đã kết thúc thành công bởi artplus2013 với giá $65 CAD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
75
Mô tả dự án

I need a high-resolution Design for business cards. I prepare taxes and would like to have a business card that really "shouts" Taxes or Tax preparation. I need the colors to be either blue, white, red, or black. 1050px x 600px

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online