Đã đóng

Design some Business Cards

Dự án này đã nhận được 80 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $28 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
80
Mô tả dự án

I will need someone to redesign my business cards that will be a bit larger than the average business card. I have the copy and face pictures and logo you will just need to put in all in for a satisfactory design. Who ever gets the project I will send my existing business card that will be in on the back of the cards.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online