Đã đóng

Design some Business Cards

Dự án này đã nhận được 70 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM87 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM32 - RM99 MYR
Tổng đặt giá
70
Mô tả dự án

RIM would like to design a new name card.

Therefore, can you drop us a quotation for the request below:

Also, you may refer the old business card (attached). We want it to look more fresh, classy (maintain the RIM color theme) and creative.

I attached in this email the ai logo’s of the new business card:

1. RIM logo ai

2. AIM logo ai

3. IFPI logo ai

Looking forward for your prompt response!

Thanks & regards,

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online