Đã hoàn thành

Design some Business Cards

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ambalaonline1 với giá $35 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
86
Mô tả dự án

Hello,

I am looking for business cards to be designed and printed please. I have a logo and the details to go on the card. Project needs to be completed ASAP.

Thank you

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online