Còn mở

Design some Business Cards

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $61 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
117
Mô tả dự án

Looking for a freelancer to fix a preview of a business card which I'll upload.

I want a white background and a black belt with it's silver buckle (the fornt of the card)

and in the back as it's shown the belt continues its way around. The belt should be in the bottom half of the card because the upper blank should be used to fill the personal info.

Personal info given to the chosen freelancer to complete the card.

Thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online