Design some Icons

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €8 - €30 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 19

Mô Tả Dự Án

I want to make an icon, but i can´t because i don´t got a pc. aslkdjsadjaskdjkasjdkjkasjkdjaskjdkasjdkajskdjasjIDONTPAYasdkjaskdjasdjasdjlk

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online