Đã đóng

Design type-based icons to be embroidered on a baseball hat

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $33 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 USD / hour
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

I am a copywriter/creative director, and I need a graphic designer in Baltimore who is comfortable with me micromanaging these designs, literally over your shoulder at times. I don't usually do things this way, but I'm having trouble getting what I want on this. I promise I'm fun to work with and cooler than this sounds. Looking to hire someone for 2 to 4 hours at a time for what will probably be a few or even several rounds of work. I've specified an hourly rate, but I'm really just guessing.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online