Đóng

Design a my website

Dự án này đã nhận được 99 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $565 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
99
Mô tả dự án

I want my website pro like famous e-comercial website

Here my website: [url removed, login to view]

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online