Đã đóng

Develop a Self Checkout POS based on Odoo Platform

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $23 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

Need to customize Odoo POS application to provide a self-checkout interface. Open to using another Odoo application if it is more appropriate. Need the ability to read RFID tag and lookup up the product in the local inventory database. The UI should look up and display the price and description of the product as a line item. A running total of all selected products with applicable taxes will be displayed. The user interface should allow the user to view all the products and click/touch an item to read about the details. Will want other customization for long term support for the right freelancer. Specific detailed requirements will be provided once a candidate is selected.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online