Đã đóng

Develop a price comparison website

Dự án này đã nhận được 49 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹13784 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

I need a price comparison website to be developed which can compare the price from major e-commerce websites and show price list. Once the user clicks on "buy now" button, the user should be redirected to the respected e-commerce website.

No designing working, the design I have already purchase, I need only development.

No payment gateway require.

I need only comparison functionality of major e-commerce website

Website like [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online