Đã đóng

Developement of new design and template

Dự án này đã nhận được 144 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $484 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
144
Mô tả dự án

READ CAREFULLY BEFORE YOU BID !!!

TIMEFRAME 5 DAYS !

you have to design from stratch

frontpage

productpage

FAQ page

video & image gallery

contact page with google maps and captcha

our locations page (this is the page where should be the stores displayed)

inner page which follows the frontpage

You will convert it to wordpress or joomla

The final result must work on all mobile devices without pixel error

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online