Đã đóng

Diseño Instruccional y multimedia enfocado en aprendizaje virtual (eLearning)

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $223 MXN / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$120 - $225 MXN / hour
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Creación de contenidos de capacitación en línea para múltiples empresas a nivel nacional.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online