Đã hoàn thành

Diseñar anuncio -- 9

Dự án này đã kết thúc thành công bởi hernanmartinz với giá $300 MXN trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$140 - $450 MXN
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
27
Mô tả dự án

Necesitamos 1 anuncio para web en jpg de 1200x700 px

Se proporciona una planilla, la información y logotipos e imágen de producto (si aplica).

El trabajo es sencillo pero buscamos creatividad, calidad y rapidez en el trabajo. Es necesario que su tiempo de respuesta NO sea mayor a 12 horas. Por favor no ofertes a menos que tengas tiempo. Gracias

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online