Diseñar anuncio -- 9

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $140 - $450 MXN
 • Tổng Lượt Chào Giá 27

Mô Tả Dự Án

Necesitamos 1 anuncio para web en jpg de 1200x700 px

Se proporciona una planilla, la información y logotipos e imágen de producto (si aplica).

El trabajo es sencillo pero buscamos creatividad, calidad y rapidez en el trabajo. Es necesario que su tiempo de respuesta NO sea mayor a 12 horas. Por favor no ofertes a menos que tengas tiempo. Gracias

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online