Diseño flyer -- 2

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách €8 - €30 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 50

Mô Tả Dự Án

Necesito diseño de flyer en tamaño A5 14,8x21 cm. Es para una emisora de radio, seria un folleto informativo moderno y atractivo.

Se aporta logo e idea general de frases y estilo.

Se valora ideas del creador o diseñador.

El diseñador tendra que buscar las imagenes por su cuenta, se aporta logo.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online