Đã hoàn thành

Diseño flyer -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Graphiczone27 với giá €9 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

Necesito diseño de flyer en tamaño A5 14,8x21 cm. Es para una emisora de radio, seria un folleto informativo moderno y atractivo.

Se aporta logo e idea general de frases y estilo.

Se valora ideas del creador o diseñador.

El diseñador tendra que buscar las imagenes por su cuenta, se aporta logo.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online