Đã đóng

Diseñar un logotipo

Dự án này đã nhận được 63 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1535 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$450 - $3750 MXN
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

Requiero del diseño de un logotipo para servicios funerarios, tengo ideas en mente, contáctame y te explico. [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions.]

horario de preferencia: a partir de las 6 pm

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online