Diseñar una plantilla de Powerpoint

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $200 - $500 MXN
 • Tổng Lượt Chào Giá 62

Mô Tả Dự Án

Necesito dos presentaciones en power point que se vean profesionales, adjunto estan las presentaciones actuales, necesito que las presentaciones llamen mas la atención, si es necesario reducir el numero de palabras por hoja, 1 presentación es sobre tours virtuales, y la otra es un reporte estadístico

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online