Đã đóng

Drain Chief Plus Product Brochure

Dự án này đã được trao cho ksolak với giá $50 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Look for a fresh product information sheet for a new product we will be launching.

Design flyer/brochure for our new product

2 page Max

text included in files

photo renderings included in files (please send complete package of edited material)

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online